FRITIDSTILBUD FOR NORSKTALENDE BARN

tirsdag 31. oktober
Kl. 17:30

Info kommer

Somá er et fritidsaktivitetstilbud annenhver tirsdag kl.17:30-19:00 i et samisk miljø for norsktalende barn mellom 0-13 år og foreldre.

Barnet må ha følge av en foresatt, og vi serverer alltid kveldsmat.

Isak Saba guovddáš
Anthisvei 4
9840 Varangerbotn

Følg oss på soiale medier
Design Sárgu
Koding Reintag