FRITIDSTILBUD TIL SAMISKKTALENDE BARN

tirsdag 09. april
Kl. 17:30

Isfiske på Rovvevann

Duhkoratta arrangeres neste gang etter påske, tirsdag 9.april kl 17.30-19.
Duhkoratta er et samisk språktilbud annenhver tirsdag kl.17:30-19:00 for samisktalende barn mellom 0-13 år og deres foreldre som ønsker en samisk lekearena.

På Duhkoratta snakker vi bare samisk og barnet må ha følge av en foresatt som aktivt bidrar til at barnet snakker samisk.

Vi har blant annet vært i basseng, på fisketur, i fjøs, i fjæra, vært på ridning, i reingjerdet og vi har gått på ski.

Isak Saba guovddáš
Anthisvei 4
9840 Varangerbotn

Følg oss på soiale medier
Design Sárgu
Koding Reintag