SAMISKKURS STARTER UKE 33

lørdag 20. juli
Isak Saba Senteret

Søkeportalen åpner idag- FRIST: 9.august!

Samisk fra begynnernivå – Innføringskurs 1, 20 stp. SAM-1031

Søknadsfrist:                     9. august 2024
Søkeportalen åpnes:     20. juli 2024
Oppstart:                            Uke 33
Underviser:                       Sini Rasmus
Sted:                                     Isak Saba Senteret i Varangerbotn
PRIS:                                     Semesteravgift kr.500 

Isak Saba senteret arrangerer samiskkurs høsten 2024 i samarbeid med UiT og  kurset følger deres studieplan. Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter og undervisningsspråket vil være nordsamisk og norsk. Eksamensspråk er nordsamisk. Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

 

Søking, registrering og opptak:

Ønsker du å få godkjent 20 studiepoeng, må du søke studieplass ved UiT, ellers får du ikke tatt eksamen. Du søker opptak som student elektronisk via Søknadsweb (lokalt opptak) , 9199 enkeltemner (ikke realfag).

Info og link til Søknadsweb:

https://kursa.oahpa.no/studeanttaide/som-uit-student/

Info om SAM-1031 kurset:

https://uit.no/utdanning/emner/emne/841849/sam-1031

Dersom du behøver hjelp til registrering eller ønsker mer info, ta kontakt med Isak Saba Senteret:

E-post: isaksabaguovddas@nesseby.kommune.no, Tlf: 40 44 05 46

Påmelding: isaksaba@nesseby.kommune.no. PS! HUSK å registrere deg som student i tillegg dersom du vil ha studiepoeng for gjennomført kurs, viktig!

Velkommen på samiskkurs!

Isak Saba guovddáš
Anthisvei 4
9840 Varangerbotn

Følg oss på soiale medier
Design Sárgu
Koding Reintag