Historien om Isak Mikal Saba

Pioneren Isak (Mikal) Saba 1875 – 1921 fra Reppen, i Nesseby kommune.

Første same valgt inn på Stortinget, i 1906. Isak Saba skrev Samefolket sang

Isak Mikal (Mikkel) Saba ble født 15. november 1875 i Nesseby. Hans foreldre var Per Sabbasen og Britha Aikio. Han var nestyngst i en søskenflokk på sju.

Hans far var handelsfaktor deler av året på Latnæringen i Nesseby kommune, og i tillegg var husdyrhold og fiske deres næring. De bodde i Reppen på sørsiden av Varangerfjorden, i Nesseby kommune. Huset var et solid tømmerhus, som i dag er restaurert og hører til Varanger Samiske Museums utstilling.

Etter at han var konfirmert begynte han på lærerskole i Tromsø i 1898, der han hadde friplass.

Han arbeidet en periode som lærer i Lebesby, og tok også middelskoleeksamen i Kristiania i 1900. 1902 -1903 leste han til artium i Tromsø. Hans ønske var å studere teologi, men økonomisk lot ikke dette seg gjøre.

I 1905 kom han tilbake til Nesseby, hvor han arbeidet som lærer og kirkesanger/-tolk.

I Nesseby satt han i herredsstyret i flere perioder for det sosialistiske parti, var viseordfører 1907 – 1910 og ordfører 1914 – 1915. I tillegg hadde han flere verv ved forskjellige styre.

Han stiftet bl.a. Nesseby fisker- og arbeiderforening.

I 1906 ble han valgt inn på Stortinget som representant for øst Finnmark. Han representerte det sosialistiske parti. Han er den første same som er valgt inn på Stortinget.

Isak Saba samlet inn sagn og eventyr blant samene i Varanger, og en del blant skoltesamene i Neiden i Sør-Varanger. I 1927 utga Just Quigstad det første folkloristiske storverk ”Lappiske eventyr og sagn” der ca. 100 av disse er innsamlet av Saba og revidert av Quigstad.

Han drev også med arkeologisk utgravninger og gjorde verdifulle gravfunn med kranium og redskaper fra den arktiske steinalder i Finnmark.

Isak Saba var meget aktiv på mange felter. Han var plaget av dårlig helse, og når man tar dette i betraktning gjorde han en imponerende livsinnsats.

Han var en ivrig skribent til den samiske avisen ”Sagai Muitalægje”. I 1906 trykket avisen den vakre ”Sáme Soga Lávlla” som var innsendt av Isak Saba. Denne er i ettertid blitt Samefolkets sang.

Isak Saba var lærer i Vardø fra 1916,- til sin død den 1. juni 1921.

Isak Saba guovddáš
Anthisvei 4
9840 Varangerbotn

Følg oss på soiale medier
Design Sárgu
Koding Reintag