Om Isak Saba senteret

Isak Saba senteret er et språkkontor og språksenter som eies og drives av Nesseby Kommune.

Språksenteret det ble åpnet 1. september 2001 av Sametingspresident Sven-Roald Nystø. Vår grunnfinansiering kommer fra Sametinget, og i tillegg søker vi årlig om midler til drift av våre aktiviteter.

Isak Saba Senterets hovedoppgaver

Daglig drift: Løpende oppgaver som er grunnlaget for senterets virksomhet, blant annet oversetting og korrekturlesing.

Prosjekter: Duhkoratta og Somá (språkarenaer for barn og foreldre), lesetreff,  temadager for skolen, familietreff, Sámás ja Lihkat(trening på samisk), styrking av lokal dialekt, kalendere, bøker og språkuka er aktiviteter som er mest synlig i språkarbeidet.

Språkkurs: Begynneropplæring og språkopplæring for de med et passivt språk, og vi samarbeider med Universitet i Tromsø.

Isak Saba senterets mål er

  • Å styrke og fremme det samiske språket gjennom aktiviteter
  • Å fremme samisk identitet, kultur og tradisjonskunnskap
  • Å skape samiskspråklige arenaer

Les mer om våre aktiviteter her

Isak Saba guovddáš
Anthisvei 4
9840 Varangerbotn

Følg oss på soiale medier
Design Sárgu
Koding Reintag