Isak Saba guovddáža birra 

Isak Saba guovddáš lea sámi giellakantuvra ja giellaguovddáš man Unjárgga gielda/Nesseby kommune oamasta ja doaimmaha.

Giellaguovddáš rahppojuvvui Sámediggepresideantta bokte Čakčamánu 1.b 2001`is. Min vuođđoruhtadeapmi boahtá Sámedikkis ja dasa lassin ohcat jahkásaččat ruđaid prošeavttaide.

Min doaibma lea golmma oasis

Beaivválaš doaimmat: Beaivválaš doaimmaide gullet feara makkár barggut nu go jorgaleapmi ja korrekturlohkan.

Prošeavttat: Doaimmat mat leat eanemus oidnosis leat Duhkoratta, Somá, lohkandeaivvadeamit, fáddábeaivvit skuvllas, bearašbeaivvit, Sámás ja Lihkat, Suomman, kaleandarat, girjjit ja giellavahkku.

Giellakurssat: Sámegielat álgo- ja grammatihkkakurssa maid lágidit ovttas Uit‘ain Romssas.

Isak Saba guovddáža mihttomearit

  • Doaimmaid bokte sámegiela čalmmustahttit, nannet ja ovddidit
  • Sámi identitehta, kultuvrra ja árbedieđuid ovddidit
  • Sámegielat arenaid ráhkadit

Loga eambbo min doaimmaid ja prošeavttaid birra 

Isak Saba guovddáš
Anthisvei 4
9840 Varangerbotn

Følg oss på soiale medier
Design Sárgu
Webovddeaddjii Reintag