Om våre aktiviteter

Isak Saba senteret tilbyr språkaktiviteter for alle generasjoner i Nesseby kommune. Nedenfor kan du lese mer om våre tilbud, kurs og prosjekter:

 • NESSEBYDIALEKT PODCAST
 • DUODJIKURS
 • DUHKORATTA
 • KALENDER
 • LESETREFF
 • SAMISKE STEDSNAVN
 • SAMISK SPRÅKUKE
 • SÁMÁS JA LIHKAT
 • SUOMMAN
 • SPRÅKTILBUD FOR UNGDOM
 • SPRÅKKURS

NESSEBYDIALEKT PODCAST

Vi lager podcast med unge og eldre i kommunen, som forteller hvordan de har bevart og vil bevare Nesseby samiske dialekt.

Journalist og nessebyværing Thor Thrane er prosjektleder.
Kim-Erling Mehti Johansen er lydansvarlig.

Podcastene blir lansert under SPRÅKUKA i oktober 2024.
Sametinget har finansiert språkprosjektet.

DUODJIKURS

Et duodjikurs kan være et skritt for å begynne å lære samisk. Her lærer man fagtermer som kan forsvinne hvis ingen utøver duodji. Duodjikurs gjør folk stolte av sitt samiske opphav, og det kan også gi inspirasjon til å lære samisk.

Samisk språk og kultur går hånd i hånd. Vi ønsker å styrke samisk språk og det er naturlig at vi gjør dette gjennom aktiviteter som er knyttet til lokal samisk kultur.

Målsetting:

 • Levendegjøre og styrke duodji
 • Forhindre at duodji forsvinner

DUHKORATTA

Samisk lekearena annenhver tirsdag kl.1730-1900 for samisktalende barn mellom 0-10 år og deres foreldre. Barnet må ha følge av en foresatt som aktivt bidrar til at barnet snakker kun samisk. Vi har blant annet vært og svømt, fisket, vært i fjøset, i fjæra, vært på ridning, i reingjerdet og gått på ski. Vi pleier å leke, bake, sy og finne på litt av hvert på Isak Saba senteret.
Dette er en ren samiskspråklig arena og vi tilbyr kveldsmat.

Målsettinger:

 • Oppmuntre til bruk av samisk som leke- og kommunikasjonsspråk
 • Gi språkstøtte på flere nivåer til familier i Varanger som ønsker å lære barna sine samisk
 • Opprette og revitalisere flere samiskspråklige arenaer i Varanger.

KALENDER

Hvert år utgir vi en veggkalender med bilder fra Nesseby skrevet på nessebydialekt og delvis på norsk. Kalender kommer for salg på Vuonnamárkanat.

Målsettinger:

 • Synliggjøring av samisk språk i det daglige
 • Synliggjøring av Nessebys samiske dialekt

LESETREFF

Gratis tilbud for deg som snakker samisk, og som har lyst til å lese samiske tekster i et hyggelig miljø. Vi blir kjent med samiske eventyr og sagn, ordspråk, historie, joik, sang, merkedager m.m. Etter lesing samtaler vi om tekstene og på denne måte blir vi kjent med forskjellige emner, tekster og forfattere. Vi synger på samisk og noen ganger tar vi en joik.


Vi inviterer forfattere, dikt- og sangskrivere og flinke fortellere/joikere til å lese sine egne tekster og fortelle om de.


Deltakerne på lesetreffene er ofte erfarne mennesker og de har mye kompetanse. De er våre ressurspersoner på språksenteret. De hjelper oss med forskjellige saker, for eksempel til bokskriving eller prosjekter som stedsnavn, gamle bilder, termer og faguttrykk.
Av og til drar vi på reise til steder som vi har lest om.

Målsetting:

 • Gi samiskspråklige som ikke har lært å lese et tilbud om å lese på samisk.

SAMISKE STEDSNAVN

Vi har samlet ca.3000 samiske stedsnavn i Nesseby kommune. Disse finner du i appen Báikenamat og nettsiden som heter akkurat báikenamat.no. Der finner du elektroniske kart med de samiske stedsnavnene vi har samlet.

Målsettinger:

 • Bevare de samiske stedsnavnene i Nesseby
 • Bruk av de samiske stedsnavnene i Varanger gjør folk stolte over sin tilhørighet

SAMISK SPRÅKUKE

Isak Saba senteret en infokanal for språkukas aktiviteter i Nesseby. Vi oppfordrer alle til å sende oss mail om det er en aktivitet som bør være med i språkuke kalenderen. Les mer om Giellavahkku (språkuka) på www.samediggi.no

SÁMÁS JA LIHKAT

Isak Saba senteret tilbyr en språkarena for alle som har lyst å trene og snakke samisk. Vi møtes i gymsalen en gang i uka for å styrke både språket og musklene.

Målsetting:

 • Gi folk flere arenaer for å snakke samisk

SOMÁ

Fritidsaktivitetstilbud annenhver tirsdag kl.1730-1900 i et samisk miljø for norsktalende barn mellom 0-13 år og foreldre. Barnet må ha følge av en foresatt.
Vi har bla vært i basseng, på fisketur, fjøsbesøk, i reingjerdet og på ridning. Vi pleier også å leke, bake, sy og finne på litt av hvert på Isak Saba senteret.
Vi tilbyr kveldsmat.

Målsettinger:

 • Oppmuntre barn til å lære samisk gjennom lek
 • Gi språkstøtte til familier i Varanger som ønsker at barnet skal lære samisk
 • Skape flere samiskspråklige arenaer i Varanger

SUOMMAN

Isak Saba senteret arrangerer treff hvor vi har forskjellig tema hver gang, f.eks stedsnavn, ord og uttrykk, slektsbetegnelser. Vi henter inn eksperter til hvert tema. Vi har også utgitt kalender hvor teksten er skrevet på Nessebysamisk.

Målsetting:

 • Bevare og synliggjøre nessebydialekta

SPRÅKTILBUD FOR UNGDOM

Vi har forskjellige aktiviteter for ungdom, f.eks språkturer, duodjikurs, treff med ungdom fra Tana og Utsjok, filmkurs m.m.

Målsettinger:

 • Gi språkstøtte til ungdom som snakker samisk
 • Styrke verdien av samisk språk blant ungdom

SPRÅKKURS

Vi samarbeider med Universitetet i Tromsø om gjennomføringen av nybegynnerkurs og grammatikkurs. Planlagte kurs postes på nettsiden og Facebook.

Målsettinger:

 • Lære voksne samisk
 • Oppmuntre mennesker som har et passivt språk å ta språket sitt tilbake
 • Styrke verdien av samisk språk blant folk slik at samisk språk igjen blir synlig og høres også i områder hvor samisk språk ikke står så sterkt.

Isak Saba guovddáš
Anthisvei 4
9840 Varangerbotn

Følg oss på soiale medier
Design Sárgu
Koding Reintag